Deltagelse sker på deltagernes eget ansvar – dette dokumenteres skriftligt af hver løber inden start

Der skal løbes i respekt for andre færdende samt med overholdelse og agtpågivenhed ift. færdselsloven

NB: Nedenstående er afhængigt af antallet af tilmeldinger, ellers egen forplejning !!!
Der bliver to væskedepoter undervejs (ved ca. 15 og 30 km, hhv.), hvor man kan drikke, fylde væskebælter op.
Der udleveres ved start samt de to depoter en 1/2-liters vandflaske, som udgør ‘et væskedepot’ man selv løber med.

Deltagelse koster kr. 150,- 
(indbetal på bankkonto 5014 1154471, Jyske Bank)

Tilmelding indikerer indforståelse af betingelserne for løbet samt det faktum, at tilmeldingen er bindende !
Man figurerer først på startlisten, når tilmeldingsgebyret er registreret indbetalt og dette skal ske senest syv dage efter udfyldning af tilmeldingsblanketten. Tilmeldingen er personlig i køberens navn, og startnumre kan ikke overdrages eller videresælges.

Tilmeldingen for næste LøbeMagasinet Rudersdal Marathon foretages her (lukket for løbet d. 12 november 2017).

 

 

Kontakt gernel info@rudersdalmarathon.dk … hvis du er i tvivl om noget vedr. ovenstående.